Bắt đầu sử dụng

Vậy là bạn vừa cài đặt xong OBM, xin chúc mừng! Và công việc tiếp theo bạn nên làm là gì? Giả sử bạn đã cài đặt tất cả các thành phần OBM trên cùng một máy (ví dụ: cài đặt gói * OBM-full * ).

Đăng nhập vào OBM của bạn

 • Truy cập http:// trên trình duyệt. Màn hình hiển thị như sau:
 • Đăng nhập admin0
 • Nhập mật khẩu admin
 • Bấm Nhập hoặc bấm Gửi
 • Bây giờ bạn đang đăng nhập như người dùng admin0 và bạn có thể bắt đầu cấu hình OBM của bạn.

Tạo server đầu tiên của bạn

 • Truy cập menu Users (menu trên cùng)> Hosts.
 • Click New để tạo host. Màn hình hiển thị như sau:
 • Local trong trường Name .
 • 127.0.0.1 trong trường IP .
 • Local.global.virt trong trường Fully qualified name (tên đầy đủ là chỉ đơn giản [tên]. [Tên miền]).
 • Kiểm tra các ô kiểm tra sau đây: IMAP, SMTP In, SMTP Out, IMAP Frontend, OBM Sync, SolrMonitoring. Ảnh chụp màn hình này cho thấy việc tạo host đã xong với các trường thiết lập đầy đủ:
 • Click Create.

Tạo tên miền đầu tiên của bạn

 • Truy cập Administration > Domains.
 • Bấm chọn New để tạo tên miền. Màn hình hiển thị như sau:
 • obm.domain trong trường Label.
 • Tên miềnOBM trong trường Description .
 • obm.domain trong trường Domain Name .
 • Chọn Local host trong ở các vị trí sau: SMTP Out, IMAP, SMTP In, IMAP Frontend Server, OBM SyncIndexing Servers. Ảnh chụp màn hình này cho thấy việc tạo host đã xong với các trường thiết lập đầy đủ:
 • Click Insert Domain.

Tạo một tài khoản quản trị viên cho tên miền

 • Đến Users> Users.
 • Click New để tạo ra một người dùng mới. Màn hình hiển thị như sau:
 • Nhập Admin trong trường Last Name .
 • Nhập admin trong trường Login .
 • Chọn một mật khẩu và nhập vào trường Password hoặc sử dụng nút Generate để tạo mật khẩu.
 • Chọn obm.domainTên miền.
 • Chọn admin như người sử dụng Profile.
 • Kiểm tra Mail trong hộp kiểm tra Mail .
 • Nhập địa chỉ emailadmin. Địa chỉ email đầy đủ sẽ được admin @ [tên miền].
 • Click Insert User.

Cập nhật hệ thống

Hiện tại bạn đã thực hiện nhiều thay đổi khác nhau trong cấu hình, bạn cần phải áp dụng nó để tất cả các thành phần OBM được đồng bộ hóa. OBM sẽ thông báo một bản cập nhật cần thiết bằng cách hiển thị một nút "Yellow Pill" tròn, màu vàng với một dấu chấm than (!) nằm ở phía trên bên phải của màn hình.

 • Nhấp vào Yellow Pill. Màn hình hiển thị như sau:
 • Click vào Xác nhận nút trong Global Domain. Chờ cho quá trình hoàn thành.
 • Click vào Xác nhận nút trong obm.domain. Chờ cho quá trình hoàn thành.
 • Sau khi cập nhật hoàn tất, bạn sẽ thấy màn hình hiển thị như sau:
 • Click Đăng xuất (link nằm ở phần bên phải của thanh menu trên cùng) kết thúc phiên của admin0.

Đăng nhập với user mới tạo

 • Bạn nên trở lại trang trước.
 • Nhập đăng nhập admin.
 • Nhập mật khẩu bạn đã chọn.
 • Đảm bảo rằng obm.domainTên miền đã chọn.
 • Click Submit

Xin chúc mừng, OBM đã sẵn sàng sử dụng !