Các tính năng của OBM

OBM là một nền tảng cộng tác hoàn chỉnh cung cấp một loạt các tính năng :

![Functional Schema](/sites/default/files/obm_vn_1.png)

## PHẦN MỀM CỘNG TÁC

- Giao diện web 2.0 với ajax Drag & Drop cho phép thực thi kéo & thả ngay trên trình duyệt web.
- Chia sẻ lịch làm việc cho người dùng, nhóm và các tài nguyên cần thiết
- Phân chia nhiều mức quản lý lịch làm việc ( riêng tư, công khai, nhóm nội bộ hoặc bên ngoài,...)
- Cho phép xem lịch làm việc theo nhiều khung nhìn theo ngày, theo tuần, theo tháng....
- Lập lịch cuộc họp
- Quản lý tài nguyên nâng cao
- Cho phép nhiều cấp độ ủy quyền
- Kết nối đồng bộ với Outlook và Thunderbird/Lightning
- Nhập / xuất các file ICS
- Nhắc nhở, thông báo cuộc hẹn, xử lý xung đột, ngoại lệ trong các cuộc hẹn.
- Địa chỉ liên lạc riêng tư và công khai
- Quản lý công việc
- Chia sẻ tài liệu

## EMAIL

- Truy cập webmail
- Kết nối đồng bộ với Outlook, Thunderbird...
- Các tin nhắn nghỉ lễ hay vắng mặt
- Lập email nhóm
- Email tự động chuyển tiếp
- Chia sẻ hộp thư
- POP/IMAP/SMTP

## TÍNH DI ĐỘNG

- PDA : Đồng bộ hóa trên Windows mobile, Palm, Symbian, SyncML, Android, iOS
- Tính năng kết nối phần mềm nhóm Outlook: Tích hợp với Outlook qua kiến trúc MAPI (Messaging Application Programming Interface) và đồng bộ hóa lịch, địa chỉ liên lạc / người dùng, các nhiệm vụ và công cụ chuyển đổi / cài đặt
- Kết nối đồng bộ hóa lịch và danh bạ với Thunderbird/Lighning
- Nhập file PST vào Thunderbird
- Tự động cấu hình Thunderbird chỉ với một lần click.

## QUẢN TRỊ

- Quản trị tập trung
- Quản trị trên các mục tiêu được định sẵn (vị trí...)
- Quản lý quyền truy cập
- Quản lý theo lô, quản lý số lượng mailbox lớn (batch management)
- Mail Quotas
- Cập nhật hệ thống
- Xử lý đa miền và tên miền phụ...

## BẢO MẬT

- Backup dữ liệu đơn giản
- Dịch vụ chống virut và thư rác
- Truy cập SSL được bảo mật
- Khôi phục email hoặc hệ thống
- Cập nhật bảo mật
- Backups
- Đảm bảo tính liên tục của dịch vụ
- [ReCaptcha trên đăng nhập](http://obm.org/wiki/recaptcha)

## CÁC TÍNH NĂNG KHÁC TRÊN OBM

- Xử lý Windows PDC Primary Domain Controller (thông qua Samba)
- Tích hợp đầy đủ các chức năng của một hệ quản lý quan hệ khách hàng CRM trên OBM
- Theo dõi các hoạt động cũng như theo dõi dự án.Adidas Crazy BYW