Tải và Nguồn

Mozilla-addons

Tải lightning PluginOBM-connector plugin dành cho bản cài đặt OBM vào thư mục stable và truy cập các nền tảng được hỗ trợ để tìm hiểu về khả năng tương thích.

OBM Packages

Truy cập các nền tảng được hỗ trợ để xem danh sách các nền tảng chúng tôi hỗ trợ và những yêu cầu cho hệ thống.

Debian

http://deb.obm.org/25 (Xem thêm Cài đặt OBM trên Debian LennyCài đặt OBM trên Debian Squeeze)

RedHat

http://rpm.obm.org/25(Xem thêm Cài đặt OBM 2.4.0 trên CentOS 5Cài đặt OBM 2.5 on CentOS 6)

Plugin danh bạ Roundcube và OBM

Danh bạ OBM có thể đồng bộ hoàn toàn với danh bạ trong webmail Roundcube. Tải plugin danh bạ ổn định mới nhất tại đây hoặc tải webmail đầy đủ với plugin đã được cài đặt sẵn tại đây. (Xem thêm Đồng bộ hóa OBM với Roundcube)