Chi tiết về OBM

Tải tài liệu về OBM và Linshare

OBM hướng đến việc cung cấp các nhóm phần mềm cộng tác Groupware được tích hợp hoàn chỉnh và công cụ quản lý dự án cho tất cả các nhóm dự án từ nhỏ đến lớn, với tính khả dụng và độ an toàn cao nhằm giảm khả năng thất thoát dữ liệu. Nhận biết được lợi thế của phần mềm nguồn mở, Linagora và OBM tận dụng sức mạnh cộng đồng nhằm cung cấp một giải pháp chất lượng cao nhất phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Chi tiết hơn

Có thể bạn sẽ quan tâm các vấn đề đã được biết đến.