Chi tiết về OBM

Tải tài liệu về OBM và Linshare

OBM hướng đến việc cung cấp các nhóm phần mềm cộng tác Groupware được tích hợp hoàn chỉnh và công cụ quản lý dự án cho tất cả các nhóm dự án từ nhỏ đến lớn, với tính khả dụng và độ an toàn cao nhằm giảm khả năng thất thoát dữ liệu. Nhận biết được lợi thế của phần mềm nguồn mở, Linagora và OBM tận dụng sức mạnh cộng đồng nhằm cung cấp một giải pháp chất lượng cao nhất phù hợp với nhu cầu của người dùng.

* Webmail, calendar web 2.0, quản lý contact và nhiều chức năng khác, hãy khám phá [Các tính năng của OBM](http://obm.org/node/214).
* Cách thức hoạt động? Với thành phần nào? Hãy tìm hiểu [Kiến trúc của OBM](http://obm.org/vi/content/th%C3%A0nh-ph%E1%BA%A7n-c%E1%BB%A7a-obm).
* Đọc thêm về [OBM License](/content/obm-license "OBM License") : GNU Affero General Public License version 3 – cho OBM.
* Xem [Ảnh chụp màn hình](http://obm.org/vi/content/%E1%BA%A3nh-ch%E1%BB%A5p-m%C3%A0n-h%C3%ACnh)

# Chi tiết hơn

* Bạn muốn dùng chức năng [reCaptcha](http://obm.org/wiki/recaptcha) ?
* Bạn muốn dùng webmail [Roundcube](http://roundcube.net/) ? Hãy thử [plugin sổ địa chỉ RoundCube cho OBM](http://obm.org/wiki/install-roundcube-address-book-plugin-obm)
* ... và tất nhiên nếu bạn muốn đóng góp ý kiến, hãy [tham gia cộng đồng](http://obm.org/vi/content/%C4%91%C3%B3ng-g%C3%B3p-v%C3%A0o-obm)

Có thể bạn sẽ quan tâm [các vấn đề đã được biết đến](http://obm.org/vi/wiki/c%C3%A1c-v%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-%C4%91%C6%B0...).Nike Ambassador VIII 8