Đóng góp vào OBM

Có rất nhiều cách để giúp định hình tương lai của OBM: đề xuất ý tưởng, đóng góp mã, kiểm thử, viết tài liệu, hoặc chỉ đơn giản là đăng ký cho mình một tài khoản người dùng.

## Ý tưởng

Đóng góp những ý tưởng về OBM bằng cách [đăng ký vào mailing list OBM](http://obm.org/vi/content/obm-danh-s%C3%A1ch-mails) và thể hiện bản thân.

## Đóng góp code

Đây là một quá trình cần ít nhất hai bước:

1. đầu tiên, có được quyền truy cập vào [kho git](http://obm.org/vi/content/obm-git) của chúng tôi,
2. gửi một yêu cầu giúp bạn có được bản sửa được đã được chấp nhận (chỉ cần liên hệ với chúng tôi trên kênh IRC của chúng tôi #OBM freenode để có được một ý tưởng tốt hơn về cách làm điều đó)

## Thỏa thuận đóng góp

Trước khi gửi yêu cầu đầu tiên xin vui lòng [download](/media/documents/2011-07-13_accord-cadre_contributeur_accl.pdf) thỏa thuận đóng góp của chúng tôi("accord cadre de contributeur Linagora"), ký tên (hai bản) và gửi lại cho chúng tôi (dev @ OBM (dot org)) ở định dạng kỹ thuật số (PDF là tốt), hoặc gửi thư nếu bạn thích.

## Testing

Chúng tôi sử dụng [Jira](http://ci-obm.linagora.com/jira/secure/Dashboard.jspa) để kiểm tra lỗi. Đăng ký miễn phí và báo cáo của bạn sẽ được đội R & D chăm sóc.

Hãy dành thời gian tìm kiếm cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho những tình huống tương tự. Nếu bạn tìm thấy và nghĩ rằng bạn có những thông tin bổ sung có giá trị có thể giúp chúng tôi, chỉ cần bình luận về vấn đề này, hoặc chỉ cần viết bình luận "tôi cũng vậy" để làm tăng sự ưu tiên về vấn đề này.

Nếu không may bạn đã gặp phải một vấn đề mới, hãy tạo một chủ đề mới và thêm nhiều chi tiết càng tốt (vui lòng thêm "Chủ đề" trong Sửa lỗi / Phiên bản). Tùy thuộc vào danh sách ưu tiên của chúng tôi, chúng tôi hoặc là sẽ tích hợp một sửa chữa trong phiên bản nhỏ kế tiếp, hoặc hoãn sửa chữa cho một vài chi tiết thông cáo (trừ khi bạn là khách hàng đã đăng ký, không có đảm bảo giải quyết vấn đề).

Nếu bạn cảm thấy có thể sửa lỗi của mình, bạn vẫn nên mở một chủ đề trên bugtracker để log được vấn đề, và cho chúng tôi biết về nỗ lực của bạn để khắc phục nó (Xem "Đóng góp code" ở trên): chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn và giúp đỡ khi chúng tôi có thể!

## Viết Tài liệu

Một khi chúng ta hiểu biết nhau hơn, bạn sẽ có thể yêu cầu một trình soạn thảo để truy cập wiki của chúng tôi (trang web này rất tốt). Trong khi đó, bạn có thể gửi cho chúng tôi đề nghị các tài liệu qua email. Danh sách thư hoặc kênh IRC của chúng tôi là một nơi tốt để bắt đầu.Accesorios para el running