OBM Git

Nhóm phát triển OBM sử dụng hệ thống điều khiển phiên bản de git cho tài nguyên của nó. Bạn có thể dễ dàng dùng nó để lấy được source code.

## Cài đặt git trên máy tính của bạn

Điều đầu tiên cần làm là cài đặt git trên máy tính của bạn. Sử dụng Linux, nó rất đơn giản:

apt-get install git

nếu bạn đang dùng Debian/Ubuntu, hoặc

yum -y install git

nếu bạn đang chạy một phiên bản RedHat/Fedora.

## Lấy mã nguồn

Sử dụng clone command của git để lấy source code của tất cả các thành phần của OBM :

git clone http://git.obm.org/obm

Sau đó bạn có một thư mục **obm** chứa tất cả các tài nguyên.

Bây giờ bạn sẽ lấy được dễ dàng tất cả các source code :

Thành phần | Liên kết nguồn
------------- | -------------
Obm-sync, opush, obm-ui |
Lightning connector |
OBM Lightning fork |
OBM Rouncube fork | Women Jordan Shoes