Công cụ phát triển

Các nhà phát triển OBM sử dụng các công cụ:

##### Editor/IDE
* **Java/PHP/Perl**: [Eclipse](http://www.eclipse.org), IDE mã nguồn mở đa năng.
* **PHP/Perl**: [vim](http://www.vim.org), trình soạn thảo văn bản phổ biến Linux.
* **PHP/Javascript**: [Kate](http://kate-editor.org), trình soạn thảo văn bản KDE .

##### Debugging/Profiling

* **Java**: [YourKit](http://www.yourkit.com/overview/index.jsp), một giải pháp profile Java rất tốt (YourKit cung cấp giấy phép Open Source miễn phí):

    YourKit hỗ trợ tốt các dự án open source với đầy đủ tính năng của Java Profiler.
    YourKit, LLC cung cấp các công cụ thông minh và sáng tạo cho việc cấu hình Java và .NET applications. Hãy xem các sản phẩm phần mềm hàng đầu của YourKit:
    [YourKit Java Profiler](http://www.yourkit.com/java/profiler/index.jsp) và [YourKit .NET Profiler](http://www.yourkit.com/.net/profiler/index.jsp).

* **PHP**: [Xdebug](http://xdebug.org), để gỡ lỗi PHP.

##### Version control

* **Everything**: [git](http://git-scm.com).Air Jordan VII 7.5 Ture Flight